دختری که من باشم

به نام خدایی که خدایی خیلی خدا ست

thumb_HM-2013345035669745731385806851.79

 

مدت هاست که شیطان میگوید

آدم پیدا کنید سجده میکنم ....

 

دنیا و آدم هاش

ارزش پا کوبیدن به شکمت را نداشت

مرا ببخش مادر ....

 

مگر اینکه برفی بیاید

تا بتوانیم آدم بسازیم ....

 

روی زمینی زندگی میکنیم ...

که خودش  را جو گرفته .....

دیگه تکلیف آدماش معلومه !!!!

 

وقتی ارزش ها عوض میشوند

عوضی ها با ارزش میشوند ...

 

به کلاغ ها بگویید

قصه ی من هم تمام شد

(( یکی بود و نبود )) م را برد ...!!!؟؟؟

 

[ ] [ ] [ rahil ]

[ ]http://kodfa2.persiangig.com/info/LOGO.gif